Personligt brev

Exempel på ansökningar för jobb inom social- och hälsovårdsbranschen

Social- och vårdpersonal är engagerade människor som bryr sig om välbefinnande, vård, hälsa och omsorg. De arbetar inom yrkesområden där de har möjligheten att använda sina kunskaper och specialinriktningar för att hjälpa andra människor.

Ansökningar för jobb som social- och hälsovårdsassistent

Social- och hälsovårdsassistenter arbetar med vårdrelaterade uppgifter som bl.a. inkluderar psykiska, fysiska och kreativa funktioner som individer har behov av.  OI detta ingår även vård avseende grundläggande medicinska behov. De hjälper psykiskt eller fysiskt handikappade och arbetar med hemsjukvård i hemma eller på vårdhemmet.

Exempel på ansökningar för jobb som tandsköterska och tandhygienist

Den första kontakten hos tandläkaren är tandsköterskan som representerar tandläkarens praktik gentemot patienten. Tandsköterskan pratar med kunder över telefon eller tar emot den i kliniken och administrerar patientdata, planerar behandlingsperioder och hanterar korrespondens angående t.ex. sjukförsäkringar eller med laboratoriet. Tandsköterskan förbereder behandlingsrummet och hjälper till med undersökning och medicinska ingrepp. Dessutom kan de som en del av deras kundtjänst informera patienter om munhygien, parodontal och kariesprofylax. Beroende på storlek och typ av tandläkarmottagning, kan arbetsområden delas med specialisering av aktiviteter t.ex. inom administration.

Exempel på ansökningar för jobb som sjukgymnast och dietist

Sjukgymnaster använder både deras teoretiska och praktiska kunskaper kring behandling, rehabilitering, förebyggande och hälsofrämjande med ett särskilt fokus på kropp och rörelse. De hittar orsakerna till led- och muskelvärk och mäter och dokumenterar effekten av behandlingarna. De är vana att arbeta med många olika utmaningar och är mentalt rustade till att arbeta med sjuka människor. De har verktyg för att arbeta med vårdtekniker och leder och samordnar vårdtjänster för enskilda patienter och större grupper.

Dietisten är specialist på behandling och förebyggande enligt näringsläran och är specialist på samband mellan sjukdomar och kost. Dietister planerar och utför individuella behandlingar i samarbete med läkare och sjuksköterskor. De upprättar en dietisk diagnos och ett mått av behandling som kan vara förknippat med diabetes, fetma, hjärt- och kärlsjukdomar samt mag- och tarmsjukdomar. Andra sjukdomar där kosten är en viktig och avgörande kan vara njursvikt, allergier och cancer. Dietisten använder vetenskaplig forskning i sitt arbete med patienterna.

Exempel på ansökningar för jobb som laboratorietekniker och läkarsekreterare

Laboratorietekniker arbetar inom många branscher som t.ex. på forskningslaboratorier, bioteknikföretag, läkemedelsföretag, inom miljösektorn, livsmedelsindustrin, kemisk industri m.m. De tar prover och arbetar med ett brett utbud av analysmetoder. Läkarsekreterare arbetar på läkarmottagningar eller sjukhus. En läkarsekreterare utför organisatoriska och praktiska uppgifter. Läkarsekreteraren har kunskap om det medicinska området och känner till och förstår de relevanta behandlingsmetoderna.

 

Du kan få inspiration till ord och fraser för din ansökan genom att läsa genom menyvalet ”KOMPETENSER”. I detta bibliotek hittar du ca 850 fraser i 68 kategorier som du kan omformulera för att anpassa dem till din ansökan.

Om du behöver förslag för en introduktion till ansökan, dynamiska ord till ditt CV, eller om du har andra frågor som du vill ha svar på i samband med din ansökan, hittar du det via menyvalet TIPS & TRICKS”.

Social- och hälsovård