Personligt brev

Exempel på ansökningar för jobb inom management och ledarskap

Personer som arbetar med projektledning, HR eller förvaltning måste vara bra på att samarbeta, leda och fördela arbete, initiera och ta ansvar. Oavsett om de arbetar som chefer inom detaljhandeln, på ett grossistföretag, industriföretag, tjänsteföretag eller som chef på ett kontor, ger varje dag små eller stora utmaningar.

Exempel på ansökningar för jobb som projektledare

En projektledare ansvarar för att den specifika uppgiften blir löst. Ett projekt är en fristående uppgift som ska utföras inom en viss tid och med användning av fasta resurser. Man tar fram en projektbeskrivning med detaljer om uppgiftens mål, villkoren för uppgiftens utförande, arbetsförloppet och vem som ska medverka. Projektledaren ansvarar för att projektgruppen löser uppgiften. Projektarbetsformen används för utvecklingsuppgifter inom de flesta branscher både hos privata företag och offentlig verksamhet. Som projektledare måste du ha överblick, vara strukturerad och kunna arbeta under press.

Exempel på ansökningar för jobb som ledare, chef och direktör

Som ledare, chef eller direktör, har du många olika utmaningar och ansvarsområden. Du måste t.ex. ha självinsikt avseende dina utmaningar och mål. Du måste förstå chefsrollen både i teori och praktik. Du måste kunna planera, prioritera och delegera uppgifter. Du måste veta hur man kan förebygga stress och hur du hanterar stress. Du måste kunna kommunicera på ett exakt och begripligt sätt och även vara aktivt lyssnande som fångar upp signaler. Du måste ge ärlig och bra feedback och även kunna ställa relevanta frågor. Du måste vara bra på att leda möten, planera, underlätta och genomföra strategier. Ledaren måste kunna motivera, skapa arbetsglädje och välbefinnande hos de anställda. Dina aktiviteter skapar handling och resultat. Du förstår även hur man ökar effektivitet och produktivitet samtidigt som välbefinnande bibehålls och stress undviks. Din öppna och utåtriktade stil innebär att de anställda vill lämna konstruktiva förslag, eftersom de förstår att du väljer goda idéer för vidareutveckling till gagn för alla.

Exempel på ansökningar för jobb som HR

Är du anställd inom HR- eller personalavdelningen sysslar du med rekrytering, anställning och uppsägning av anställda. Du informerar kring formella anställningsförhållanden, personalpolicys och personaladministration. Inom HR- eller personaladministration är du en strategisk sparringpartner och bidrar till medarbetarnas utveckling, trivsel och ansvarar för medarbetarsamtal. Se exempel på ansökningar för HR-jobb.

 

Du kan få inspiration till ord och fraser för din ansökan genom att läsa genom menyvalet ”KOMPETENSER”. I detta bibliotek hittar du ca 850 fraser i 68 kategorier som du kan omformulera för att anpassa dem till din ansökan.

Om du behöver förslag för en introduktion till ansökan, dynamiska ord till ditt CV, eller om du har andra frågor som du vill ha svar på i samband med din ansökan, hittar du det via menyvalet ”TIPS & TRICKS”.

Ledning och personal