Personligt brev

Exempel på ansökningar för jobb inom ekonomi och finans

Alla företag har en skyldighet att göra redovisning. Därför finns det medarbetare med olika kunskaper och utbildningar inom företagens ekonomiavdelningar. Är du en enskild firma anlitar du kanske en revisor som tar hand om din redovisning. Är du ett större företag har ekonomiavdelningen en eller flera anställda som t.ex. revisor, kreditor- debitor- och finansiell revisor, ekonomiassistent, administrativa medarbetare, ekonomi- eller finanschef, löneansvarig och många andra yrkesroller. Anställda inom den ekonomiska och finansiella sektorn använder dagligen olika IT-applikationer i deras arbete.

Exempel på ansökningar som bokhållare, redovisningsassistent och ekonomichef

En bokhållare hanterar på en daglig basis data som registreras och används för beredning av räkenskaper. Processen utförs via dator / IT. 

En redovisningsassistent kan utföra många aktiviteter såsom kreditor / debitor och allmän redovisningsbokföring. Den kan även ansvara för betalningar, daglig eller månatlig rapportering, balansräkning, kvartalsvis redovisning och allokeringskonton samt olika ad hoc-uppgifter.

Ekonomichefen kan till exempel ha det övergripande ansvaret för företagets IT-system, utarbetandet av den preliminära årsredovisningen, budgetering, bankrelationer, försäkringsbolag och revisorer, beredning av likviditetsbudgetar och rapportering till styrelsen.

Finance Manager kan t.ex. ansvara för beredning av finansiell rapportering för ledningen, handel och moderbolaget samt vidareutveckling av månatliga räkenskaper, prognoser och budgetar.

Exempel på ansökningar som bankrådgivare åt privat- och företagskunder

Bankrådgivare är anställda av ett finansinstitut. Stora finansiella institutioner och banker har många grenar med olika specialinriktningar. Det kan vara handel med utländsk valuta och värdepapper, finansiering och juridiska frågor, privat- eller affärsrådgivning m.m.

Bankrådgivare för privatkunder kan hjälpa kunderna att etablera en budget i relation till pensionssparande eller investeringar i värdepapper. De kan också vägleda kring att låna i fast egendom eller bygglån.

Bankrådgivare som har specialiserat sig på företagsrådgivning kan ge företagskunder vägledning om drifts- och byggkrediter eller kanske företagspensioner.

 

Du kan få inspiration till ord och fraser för din ansökan genom att läsa genom menyvalet ”KOMPETENSER”. I detta bibliotek hittar du ca 850 fraser i 68 kategorier som du kan omformulera för att anpassa dem till din ansökan.

Om du behöver förslag för en introduktion till ansökan, dynamiska ord till ditt CV, eller om du har andra frågor som du vill ha svar på i samband med din ansökan, hittar du det via menyvalet ”TIPS & TRICKS”.

 

Ekonomi och finans