Skrivansökan1

Har du de kompetenser som arbetsgivaren vill ha?

För att bli utvald till en anställningsintervju måste du matcha de kompetenser som arbetsgivaren vill ha. Se de som arbetsgivarna ofta prioriterar högt.

pil

Välj 3-5 av de kompetenser, som beskrivs i platsannonsen och som du matchar in på. Skriv, i din ansökan, om hur du använder dina kompetenser och vilka resultat de lett till.

Här kan du se några av de kompetenser som arbetsgivarna prioriterar:

 

 • Muntlig kommunikation: 
  • Du kan uttrycka dig tydligt och korrekt
 • Skriftlig kommunikation:
  • Du kan uttrycka dig tydligt och korrekt i skrift
 • Samarbete / lagarbete:
  • Du kan arbeta proaktivt och tryggt med lagarbete
 • Förståelse för företagets / organisationens mål:
  • Du förstår de konsekvenser som målen kan ha på jobbet
 • Samla in / undersöka:
  • Du kan samla in kunskap och undersöka information, för att hitta fakta och lösa problem
 • Initiativ / motivation:
  • Du är beredd på att ta initiativ, och kan identifiera möjligheter samt komma med idéer och lösningar
 • Drivkraft: 
  • Du kan utföra arbetet med beslutsamhet. Du letar alltid efter nya och bättre sätt att utföra uppgifter på, för din drivkraft är självutveckling
 • Planering och organisering: 
  • Du kan planera och organisera uppgifter, så att de genomförs korrekt och effektivt
 • Flexibilitet: 
  • Du kan anpassa dig till ändrade förhållanden och miljöer
 • Tidshantering: 
  • Du kan hantera arbeta effektivt, prioritera uppgifter och leverera inom avtalad tid
 • Internationella färdigheter:: 
  • Du talar och förstår flera språk. Värdesätter andra kulturer
 • Förhandla och övertyga:
  • Du kan påverka och övertyga andra, och nå överenskommelse
 • IT-kunskaper: 
  • Du är bekant med användning av olika IT-applikationer
 • Självkännedom: 
  • Du har kännedom om prestationer, färdigheter, värderingar och svagheter, och vad du vill ha ut av livet
 • Personlig genomslagskraft: 
  • Du uppvisar en professionell och positiv bild inför andra, som skapar förtroende och respekt
 • Livslångt lärande: 
  • Du är aktiv med inlärning under hela din karriär. Du utvecklar de nödvändiga kunskaperna, som krävs, för att ta itu med nuvarande och framtida arbetsuppgifter
 • Stresstolerans:
  • Du upprätthåller en effektiv prestationsnivå under tryck
 • Integritet:
  • Du kan upprätthålla normer och förfaranden, och upprätthåller sekretess och respekt
 • Handlingsplaner: 
  • Du tar ansvar för beslut om vilka åtgärder som behövs, för att uppnå vissa mål, och genomför sedan dessa
 • Beslutsprocess: 
  • Du bestämmer den bästa metoden. Utvärderar möjligheter, baserat på logik och fakta, och presenterar lösningar

 

Se även vårt bibliotek med 850 fraser som beskriver kompetenser och färdigheter inom 68 kategorier. Se alla här

Du kan även få en förklaring till vad olika kompetenser betyder, och när de används. Läs artikeln här

Så här når du fram via e-post

Så här når du fram via e-post

För att säkerställa att din ansökan passerar spamfilter, och öppnas och bli läst, har vi här några förslag på vad du kan skriva i din e-post.

Läs mere

Sälj dig själv på ett bättre sätt!

Sälj dig själv på ett bättre sätt!

Använd Sveriges största kompetensbibliotek.
Välj bland 68 kategorier, med 850 fraser om personliga kompetenser och färdigheter, som matchar dina.
Se exempel på hur du kan använda fraserna i din ansökan

Läs mere

INLED DIN ANSÖKAN MED RÄTT INTRODUKTION

- 18 INTRODUKTIONER -

billede

SÅ HÄR SÄRSKILJER DU DIG PÅ E-POST

När du skickar en ansökan via e-post hamnar den i mottagarens inbox tillsammans med hundratals liknande e-postmeddelanden. Därför är det viktigt att göra något så ditt e-postmeddelande står ut från de övriga.

Om du vill vara säker på att din ansökan går genom spamfilter, och blir öppnat och läst, då har vi här några förslag på vad du ska skriva i ditt e-postmeddelande.

pil

SKRIV ANSÖKAN VÄXER VARJE DAG

438
JOBBANSÖKAN
850
KOMPETENSER
120
CV - MALLAR

OBEGRÄNSAD TILLGÅNG UNDER 8, 30, 60 eller 90 DAGAR

Du har följande alternativ:
08 dagar SEK 129:-
30 dagar SEK 139:-
60 dagar SEK 149:-
90 dagar SEK 159:-
180 dagar SEK 279:-
Som registrerad medlem har du tillgång till:

 • Mer än 438 begärda ansökningshandlingar och spontansökningar
 • Utformningar för CV och ansökningar
 • Mallar för CV och ansökningar
 • Nedladdningar av CV och ansökningar
 • 850 fraser som beskriver personliga kompetenser inom 68 kategorier
 • Börja din ansökan med rätt inledning
 • Förslag till avslutningar på din ansökan
 • 240 handlingsord som kan göra ditt CV dynamiskt och proaktivt
 • Så här marknadsför du dig själv hos arbetsgivaren innan du skickar spontanansökan / begärd ansökningshandling
 • Så här når du fram via e-post med din ansökan
 • Anställningsintervjun och 69 frågor
 • Tips och tricks som ger inspiration inför hela ansökningsprocessen

REGISTRERA DIG IDAG!

Det tar bara en minut att registrera dig. Sedan kommer du att ha obegränsad tillgång till allt innehåll.

1.) Fyll i fälten och klicka "Köp nu".
2.) Välj pris / period för obegränsad tillgång.
3.) Skriv in din information för betalkort.
4.) Du kommer att få ett e-postmeddelande med bekräftelse på ditt köp.
5.) Efter perioden upphör automatiskt din inloggning.

Välkommen till SKRIVansökan.

Du är nu ett steg närmre jobbet!

- Det finns inga extra avgifter eller dolda kostnader.

- Din obegränsade tillgång kommer automatiskt upphöra vid periodens utgång.

billede

KAN DU BESKRIVA DINA KOMPETENSER?

Du ökar din chans till att bli den utvalda
om du, i din jobbansökan, beskriver dina
kompetenser och hur du använt dem!

Vi har sammanställt ett stort urval av fraser med kompetenser och färdigheter, som kan ge dig inspiration till vad du kan skriva i din jobbansökan.

Läs totalt 850 fraser i 68 kategorier.

pil